بیوتکنولوژی میکروبی: اصول و کاربردها 2015 پی دی اف اصول تنوع میکروبی 2015 پی دی اف میکروبی Challenge.pdf مکانیزم Schaechter از میکروبی Disease.pdf زندگی در یک میکروبی World.pdf من، میکروبیولوژیست: دوره تحقیقات کارشناسی کشف بر اساس در پی دی اف اکولوژی
Microbial Biotechnology:Principles and Application
http://www.irdadeh.com/51282/200371

Microbial Biotechnology:Principles and Applications 2015 .pdf
Principles of Microbial Diversity 2015 .pdf
The Microbial Challenge.pdf
Schaechter's Mechanisms of Microbial Disease.pdf
Living in a Microbial World.pdf
I, Microbiologist: A Discovery-Based Undergraduate Research Course in Microbial Ecology .pdf
بیوتکنولوژی میکروبی: اصول و کاربردها 2015 پی دی اف
اصول تنوع میکروبی 2015 پی دی اف
میکروبی Challenge.pdf
مکانیزم Schaechter از میکروبی Disease.pdf
زندگی در یک میکروبی World.pdf
من، میکروبیولوژیست: دوره تحقیقات کارشناسی کشف بر اساس در پی دی اف اکولوژی میکروبی


لينك سايت اين كالاقيمت:   0 تومان

علوم تجربی و پزشکی » میکروبیولوژی و ویروسشناسی

Microbial Biotechnology:Principles and Applications 2015 .pdf Principles of Microbial Diversity 2015 .pdf The Microbial Challenge.pdf

981436682X Microbial Biotechnology:Principles and Applications
By: Yuan Kun Lee Yuan Kun Lee(Editor)
ISBN: 981436682X  Publisher: WSPC - 2013-01-30 

1555814425 Principles of Microbial Diversity
By: James W. Brown
ISBN: 1555814425  Publisher: ASM Press - 2014-12-18 

1449673333 The Microbial Challenge
By: Robert I. KrasnerRobert I Krasner Teri Shors
ISBN: 1449673333  Publisher: Jones & Bartlett Learning - 2013-01-09 

0781787440 Schaechter's Mechanisms of Microbial Disease
By: N. Cary Engleberg Terence Dermody 
ISBN: 0781787440  Publisher: LWW - 2012-06-20 

1136844007 Living in a Microbial World
By: Bruce Hofkin
ISBN: 1136844007  Publisher: Garland Science - 2012-08-20 

1555814700 I, Microbiologist: A Discovery-Based Undergraduate Research Course in Microbial Ecology and Molecular Evolution
Author: Erin Sanders-Lorenz Jeffrey H. Miller
ISBN: 1555814700  Publisher: ASM Press - 2010-09-21
Format: Paperback
[ Compare Prices ]Microbial Biotechnology:Principles and Applications 2015 .pdf
Principles of Microbial Diversity 2015 .pdf
The Microbial Challenge.pdf
Schaechter's Mechanisms of Microbial Disease.pdf
Living in a Microbial World.pdf
I, Microbiologist: A Discovery-Based Undergraduate Research Course in Microbial Ecology .pdf
بیوتکنولوژی میکروبی: اصول و کاربردها 2015 پی دی اف
اصول تنوع میکروبی 2015 پی دی اف
میکروبی Challenge.pdf
مکانیزم Schaechter از میکروبی Disease.pdf
زندگی در یک میکروبی World.pdf
من، میکروبیولوژیست: دوره تحقیقات کارشناسی کشف بر اساس در پی دی اف اکولوژی میکروبی


 
فرمت کتاب


تامین مدرک مرکز داده
محققین و دانشجویان در صورت نیاز به کتب جدید در این زمینه میتوانید عنوان کتاب درخواستی را در بخش ( سفارش منابع درخواستی) ارسال نمایید.

تاريخ ارسال: 1394/8/28

تعداد بازدید: 165

نظر بدهید...
نظر خود را در فرم زیر وارد کنید
نام:
ایمیل:
نظر:
متن داخل تصویر را وارد نمایید:
کد امنیتی
 |